Túi Xách 001 Chất liệu: vải bố
Túi Xách 002 Chất liệu: vải dù
Túi Xách 003 Chất liệu: vải bố
Túi Xách 004 Chất liệu: vải bố
Túi Xách 005 Chất liệu: vải dù
Túi Xách 006 Chất liệu: vải dù
Túi Xách 007 Chất liệu: vải dù
Túi Xách 008 Chất liệu: vải bố