Túi Giữ Nhiệt 003 Chất liệu: vải dù
Túi Giữ Nhiệt 004 Chất liệu: vải dù
Túi Giữ Nhiệt 005 Chất liệu: vải dù
Túi Giữ Nhiệt 006 Chất liệu: simili
Túi Giữ Nhiệt 007 Chất liệu: simili
Túi Giữ Nhiệt 008 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 011 Chất liệu: vải bố