Túi Giữ Nhiệt 015 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 014 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 013 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 012 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 010 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 016 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 001 Chất liệu: vải bố
Túi Giữ Nhiệt 002 Chất liệu: vải dù