Bóp | Ví 041 Chất liệu: vải bố
Bóp | Ví 042 Chất liệu: simili
Bóp | Ví 043 Chất liệu: vải bố
Bóp | Ví 044 Chất liệu: kết cườm
Bóp | Ví 045 Chất liệu: vải bố
Bóp | Ví 046 Chất liệu: simili
Bóp | Ví 048 Chất liệu: simili
Bóp | Ví 049 Chất liệu: bố mộc